Miałeś wypadek?


Dzięki naszej pomocy możesz szybko, sprawnie i pewnie uzyskać odszkodowanie!

Wypadek w rolnictwie

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku w gospodarstwie rolnym:

 • Podczas prac polowych
 • Utraciłeś zdrowie
 • Straciłeś bliską osobę

To masz prawo do odszkodowania z polisy OC rolnika, polisy OC gospodarstwa rolnego lub maszyny rolniczej.

Wypadek komunikacyjny

Jeśli na skutek wypadku komunikacyjnego:

 • Uszkodziłeś samochód, rower czy inny środek lokomocji
 • Utraciłeś zdrowie
 • Straciłeś bliską osobę

To masz prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku.

Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Wypadek w pracy

 

Jeżeli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych:

 • Utraciłeś zdrowie
 • Straciłeś bliską osobę

To masz prawo do odszkodowania z polisy OC pracodawcy, 

niezależnie od odszkodowania z ZUS.

Opiniujemy zasadność i wysokość roszczeń, w tym:

 • Odszkodowań
 • Zadośćuczynień za doznane krzywdy i cierpienia
 • Rent z tytułu zwiększonych potrzeb
 • Oraz z tytułu utraconych dochodów
Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Błąd medyczny

Utraciłeś zdrowie z powodu:

 • błędnej diagnozy lekarza,
 • niewłaściwego leczenia
 • innych zaniedbań opieki medycznej?

Straciłeś bliską Ci osobę?

Masz prawo do odszkodowania z OC lekarza, bądź szpitala.

Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Wypadek śmiertelny

Straciłeś bliską Ci osobę?

 • Ojca
 • Matkę
 • Dziecko
 • Brata lub siostrę

Masz prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, bądź renty.

Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Wypadek w szkole

 • Ty lub Twoje dziecko doznaliście nieszczęśliwego wypadku w szkole, na uczelni?
 • Ty lub Twoje dziecko utraciliście zdrowie lub życie?

Masz prawo do odszkodowania z OC placówki oświatowej.

Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Potknięcie, Poślizgnięcie

 

Miałeś wypadek na nieodśnieżonym, uszkodzonym chodniku?

 

Masz prawo do OC z polisy zarządcy chodnika.

Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Opóźniony lub odwołany lot

 • Twój lot znacząco się opóźnił.
 • Został odwołany.
 • Nie wpuszczono Cie na pokład mimo, że miałeś wykupiony bilet?

W każdym z tych przypadków masz prawo do odszkodowania.

Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Uszkodzenie mienia, Szkoda na Pojeździe

 • Sąsiad zalał Twoje mieszkanie?
 • Ktoś uszkodził Twoją bramę wjazdową?

W każdym z tych i podobnych przypadków w których ktoś uszkodził Twoje mienie masz prawo do odszkodowania.

Zamów Analizę Twojej Sprawy

Udostępnij