JOANNA CENKIER

Jestem radcą prawnym zrzeszonym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w biznesie zarówno w zakresie budowania relacji z Klientami, negocjacji kontraktów handlowych, wdrażania innowacyjnych procedur, jak również w zakresie obsługi prawnej, działając jako wspólnik spółki osobowej.

Posiadam również kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, których sprawy są dla mnie równie istotne, stąd udzielam porad prawnych również pro publico bono. 

Prowadzę sprawy zarówno na etapie postępowania przed sądowego jak i sądowego, a także postępowania egzekucyjnego.

Moje zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, a także zadośćuczynienia za krzywdę, a także  prawa gospodarczego i handlowego.

Moją MISJĄ jest oferowanie jak najwyższej jakości usług, kierując się wyłącznym dobrem Klienta.

Moim CELEM jest mówienie o prawie w sposób zrozumiały, jasny i przystępny dla każdego.

Oferuję kompleksową obsługę prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Świadczę usługi w ramach stałej obsługi prawnej, jak również zleceń jednostkowych. 

Oferuję zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także urzędami, prowadzenie negocjacji i mediacji, kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i analiz, sporządzanie projektów umów, statutów i innych aktów prawnych oraz obsługę korporacyjną przedsiębiorstw.

Sprawdź moje referencje.

Udostępnij