Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie zapewnienia pomocy prawnej podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności:

Indywidualnym przedsiębiorcom

Spółkom cywilnym,

Spółkom prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym

W czym możemy pomóc?

Sprawy Pracownicze

 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Przygotowanie umów z pracownikami
 • Prowadzenie sporów sądowych przed sądami pracy.

Relacje z partnerami

 • Przygotowywanie i opiniowanie  umów i  z zakresu prawa cywilnego i handlowego,
 • Dochodzenia wierzytelności,
 • Prowadzenia sporów przed sądami wszystkich instancji.

Relacje z Klientami

 • Windykacja należności,
 • Przygotowywanie regulaminów świadczenia usług,
 • Postępowania reklamacyjne
 • Spory sądowe

Relacje wewnętrzne

 • Zakładanie i likwidowanie działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prowadzimy kompleksową, bieżącą obsługę prawną Firm.

Udostępnij