woman in white long sleeve shirt carrying baby

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU ZAMKNIĘCIA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI

woman in white long sleeve shirt carrying baby

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU ZAMKNIĘCIA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI.

Sprawdź, kto może skorzystać.

od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce i przedszkola,  pisałam o tym tutaj

https://cenkier.pl/artykuly/zamkniete-zlobki-i-przedszkola-sprawdz-czy-mozesz-poslac-dziecko-do-placowki

Sprawdź czy w Twojej sytuacji przysługuje Ci dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Komu nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 • rodzicom, którzy mają możliwość posłania dziecka do żłobka bądź przedszkola (m.in. pracownicy medyczni, pracownicy służb porządkowych walczących z epidemią),
 • jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Co należy zrobić aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

80% wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Do kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Na chwilę obecną do 11 kwietnia 2021 r.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy wliczany jest do limitu 60 dni?

Nie, jest to całkowicie odrębny, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który nie jest wliczany do puli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Podstawa prawna: 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Potrzebujesz pomocy prawnej. Skontaktuj się ze mną.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply