wakacje kredytowe koronawirus covid19

Utraciłeś dochody z powodu Koronawirusa? Sprawdź jak możesz skorzystać z wakacji kredytowych!

0 Comments

wakacje kredytowe koronawirus covid19

Koronawirus w 2020 roku wpłynął na życie większości Polaków, z których część utraciła pracę lub główne źródło dochodów

Badanie CBOS

Epidemia koronawirusa a życie zawodowe (źródło)

Epidemia koronawirusa miała wpływ na życie zawodowe niemal połowy Polaków, którzy na samym jej początku (1 marca br.) pracowali zarobkowo (46%). 

Blisko co dziesiąty badany (9%) musiał ograniczyć działalność i zredukować zatrudnienie w swojej firmie, a co dwudziesty (5%) – zamknąć ją. 

Łącznie ograniczenie lub całkowite zaprzestanie działalności gospodarczej deklaruje 11% badanych. 

Jedna piąta (20%) z powodu epidemii pracowała w zmniejszonym wymiarze czasu, a trzech na stu (3%) straciło pracę. 

Ujęcie syntetyczne pozwala stwierdzić, że z powodu epidemii zatrudnienie straciło lub zamknęło własną działalność gospodarczą 7% tych, którzy pracowali na początku marca, a jedna czwarta (25%) doświadczyła niekorzystnych zmian w możliwości zarobkowania wynikających ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub ograniczenia działalności swojej firmy. 

Ponad jedna piąta badanych (21%) pracowała w tym czasie zdalnie (z domu), a jedna dwudziesta (5%) korzystała z zasiłku opiekuńczego, by zajmować się dziećmi.

wakacje kredytowe koronawirus covid19

Z powodu Covid19 najczęściej ucierpieli młodzi pracownicy, personel średniego szczebla i pracownicy administracji. 

1/10 Polaków deklaruje, że przynajmniej jedna osoba w ich gospodarstwie domowym straciła pracę lub straciła część dochodu. 

 

W tej sytuacji choć częściowe zmniejszenie kosztów stałych może być istotne.

 

Wakacje kredytowe – czy to możliwe?

TARCZA Antykryzysowa 4.0.

„WAKACJE KREDYTOWE”

 

„Wakacje kredytowe” – co to jest?

Możliwość zawieszenia wykonywania umów kredytowych.

Jakich umów dotyczą „wakacje kredytowe?

Umów o kredyt konsumencki,
Umów o kredyt hipoteczny,
Umów o kredyt bankowy.
wakacje kredytowe covid19 koronawirus

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać zawieszenie wykonywania umowy kredytu?

 

Zawarcie którejś z ww. umów kredytowych,

Utrata pracy bądź innego głównego źródła dochodu po dniu 13.03.2020 r.

W jaki sposób można uzyskać „wakacje kredytowe”?

  1. Należy złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy do kredytodawcy. (W przypadku posiadania więcej niż jednej umowy kredytowej, wniosek może dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej).
  2. Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy potwierdzi jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostało zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy. 
wakacje kredytowe koronawirus covid19

Co powinien zawierać wniosek o „wakacje kredytowe”?

  1. Oznaczenie kredytodawcy i kredytobiorcy,
  2. Oznaczenie umowy kredytu,
  3. Wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia,
  4. Oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13.03.2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Jaki jest koszt wniosku o „wakacje kredytowe”?

Wniosek jest bezpłatny. „Wakacje kredytowe” są darmowe.

Od kiedy zostanie zawieszone wykonanie umowy kredytowej?

Od dnia doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

Na jaki okres można zawiesić wykonywanie umów kredytowych?

Max. 3 miesiące.

Od kiedy zostanie zawieszone wykonanie umowy kredytowej?

Od dnia doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

wakacje kredytowe koronawirus covid19

Opłaty w okresie zawieszenia wykonania umowy

W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty.

W okresie zawieszenia wykonania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytowymi.

Czy okres zawieszenia wykonania umowy jest okresem kredytowania?

Nie, okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania i okres ten oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Czy kredytodawca może odmówić udzielenia „wakacji kredytowych”?

Nie. W przypadku spełnienia przez kredytobiorcę warunków określonych przepisami – bank musi udzielić kredytobiorcy nie dłuższych niż 3 miesiące, darmowych „wakacji kredytowych”. Jest to obowiązek kredytodawcy, a nie prawo.

Podstawa Prawna

art 31fa, 31fb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów analizę swojej sprawy.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts