szkoła w czasie pandemii covid19 koronawirus

Jak szkoła w czasie pandemii koronawirusa/covid19 zadba o nasze dzieci?

0 Comments

szkoła w czasie pandemii covid19 koronawirus

Szkoła w czasach pandemii

Wszyscy rodzice dzieci szkolnych doskonale pamiętają co wydarzyło się 12 marca 2020 i jak wyglądały kolejne miesiące aż do oficjalnego zamknięcia roku szkolnego. Zdalna nauka dzieci w domach zdecydowanie daleko odbiegała od tego czego  oczekiwali od tej formy rodzice. Nierzadko, to rodzice stawali się faktycznymi nauczycielami swoich dzieci, a nauczyciele szkolni ograniczali się do przesyłania zakresu zadań do wykonania. 

Najwyraźniej polskie szkoły i nauczyciele ciągle nie są wystarczająco dobrze przygotowani do prowadzenia takiej formy nauki i nie tylko pod względem technicznym i technologicznym. Nauczycielom i uczniom brakuje niezbędnego sprzętu, oprogramowania, ale też wiedzy i doświadczenia o zdalnym nauczaniu. 

Dlatego też większość rodziców zapewne cieszy się, że od września 2020 roku ich dzieci wrócą do dotychczasowych metod nauczania w szkolnych ławach.

No właśnie, czy aby na pewno wrócą?

W obecnej sytuacji, gdy w każdym kolejnym dniu nowa liczba osób z potwierdzonym zakażeniem Covid19, jest coraz większa, pytanie wydaje się tym bardziej sensowne. Warto przypomnieć, że w marcu szkoły zostały zamknięte przy dwukrotnie niższej ilości dziennych zakażeń niż mamy obecnie. 

Czy szkoły są przygotowane na nową rzeczywistość?

Jak zamierzają zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci?

Kiedy zacznie się rok szkolny?

Wstępne plany zakładają, że od 1 września 2020 r. dzieci mają wrócić do szkół. Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali wytyczne w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w szkołach, które mają obowiązywać od  1 września 2020 r

Jakie wytyczne będą obowiązywać od 1 września w szkołach?

 • Na terenie szkoły nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa,
 • Do szkoły dzieci mają przychodzić zdrowe,
 • Domownicy dzieci przybywających do szkoły , nie mogą być w tym czasie na kwarantannie lub w izolacji,
 • Do szkoły dzieci mają być przyprowadzane/odbierane przez opiekunów zdrowych,
 • Przy wejściu do budynku szkoły będzie ustawiony płynu do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk,
 • Do szkoły będzie mógł wejść 1 opiekun z dzieckiem, z osłoniętymi ustami i nosem, w rękawiczkach jednorazowych bądź zdezynfekowanych rękach, przy zachowaniu dystansu min.1,5 m,
 • Szkoła ma posiadać min. 1 termometr bezdotykowy,
 • Jeżeli dziecko będzie miało m.in. gorączkę, kaszel, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając 2 m odległości od innych osób, szkoła poinformuje telefonicznie rodzica/opiekuna, który i będzie musiał niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły,
 • Szkoły mają organizować pracę w różnych godzinach przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różnych godzinach przerw lub zajęć oraz unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia,
 • Będą obowiązywały ogólne zasady higieny,
 • Przedmioty których nie można zdezynfekować mają zostać usunięte,
 • Przybory do ćwiczeń mają być dezynfekowane,
 • Uczniowie mają posiadać własne przybory i podręczniki, którymi nie powinni się wymieniać,
 • Sale i korytarze mają być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W klasach I-III przerwy mają być nie rzadziej niż co 45 min,
 • W czasie przerw dzieci powinny być na świeżym powietrzu, boisku,
 • Mają być ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe, jeśli nie można zachować dystansu,
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zabawek,
 • W szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni,
 • W świetlicy należy udostępnić środek do dezynfekcji rąk, wietrzenie raz na godzinę, zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • W bibliotece szkolnej obowiązek 2 dniowej kwarantanny dla książek,
 • Wyłączone źródełka i fontanny wody pitnej, uczniowie mają korzystać z innych dystrybutorów wody,
 • W stołówce dystans 1,5 m, zmianowe wydawanie posiłków, dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł, spożywanie posiłków przez dzieci z danej klasy, (dopuszcza się możliwość spożywania posiłków w salach lekcyjnych),
 • Gabinet lekarski i stomatologiczny: do ustalenia w szkole zasady korzystania,
 • Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Czy szkoły mogą zostać ponownie zamknięte?

W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14 sierpnia br., Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia.

Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Możliwe jest więc zamknięcie szkół, w których wystąpią ogniska Covid19, ale na tą chwilę mało prawdopodobne jest zamknięcie wszystkich szkół w kraju.

Źródło: Ministerstwo 

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts