zaległy urlop

Czy Twój pracodawca może wysłać Cię na zaległy urlop bez Twojej zgody w terminie przez niego wskazanym?

0 Comments

zaległy urlop

Czy Twój pracodawca może wysłać Cię na zaległy urlop bez Twojej zgody w terminie przez niego wskazanym?

Odpowiedź brzmi: Niestety tak.

Możliwość jednostronnego udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi istniała już wcześniej w kodeksie pracy.

Obecnie Tarcza antykryzysowa 4.0. doprecyzowała jedynie warunki.

Zgodnie z najnowszymi przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawca jest uprawniony do udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni:

– w terminie przez siebie wskazanym,

– bez uzyskania zgody pracownika

– z pominięciem planów urlopowych pracownika

– a pracownik jest zobowiązany do wykorzystania tego urlopu.

W jaki sposób pracodawca podejmuje decyzję o wysłaniu nas na zaległy urlop wypoczynkowy?

 • pracodawca podejmuje decyzję jednostronnie, nie musi mieć zgody pracownika,
 • pracodawca sam wskazuje termin, kiedy wysyła pracownika na urlop,
 • pracodawca może pominąć już obowiązujący plan urlopów,
 • pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać.

Jakiego urlopu dotyczy uprawnienie pracodawcy do wysłania nas na urlop wypoczynkowy?

 • Uprawnienie to dotyczy tylko zaległego urlopu wypoczynkowego.

Kiedy urlop wypoczynkowy staje się zaległym urlopem wypoczynkowym?

 • Każdy urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym staje się urlopem zaległym z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, np. urlop za 2019 r. stał się urlopem zaległym z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • Czyli dotyczy to zaległego urlopu z roku poprzedniego.

Na ile dni pracodawca może nas skierować maksymalnie na zaległy urlop wypoczynkowy?

 • Z Tarczy 4.0. wynika, że maksymalnie na 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego.

W jakiej formie pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?

 • Wysłanie pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy następuje na polecenie pracodawcy. Może być to polecenie ustne, druk urlopowy, każda forma przyjęta w firmie.

Czy pracodawca może pominąć dotychczas ustalony plan urlopowy?

 • Tak, tarcza 4.0. daje uprawnienie pracodawcy do wyznaczenia jednostronnego daty wykorzystania zaległego urlopu z pominięciem obowiązującego planu urlopowego.
 • Przykład:
  Pracownik miał wpisany w plan urlopów na 2020 r. termin wykorzystania zaległego urlopu z 2019 r. np. na sierpień 2020 r., pracodawca będzie mógł na podstawie tarczowego przepisu polecić pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu np. w lipcu, albo we wrześniu.

Czy pracownik może odmówić udania się na zaległy urlop wypoczynkowy?

 • Nie, bez względu na przyczynę, pracownik nie może odmówić udania się na zaległy urlop wypoczynkowy. 

 • Jeśli pracownik odmówi i mimo wszystko stawi się do pracy, pracodawca może nie dopuścić go do pracy, a ponadto nałożyć na pracownika karę porządkową, np. upomnienie.

Podstawa prawna

Art. 15gc ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 1086)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts