light sea city dawn

Pomoc finansowa dla sprzedawców kwiatów. Pozostało niewiele czasu na złożenie wniosku.

0 Comments

light sea city dawn

Zamknięcie cmentarzy

W ostatni piątek (30 listopada 2020) Premier Rządu Mateusz Morawiecki poinformował o zamknięciu cmentarzy w okresie od 31 października do 2 listopada. 

Jego decyzja spowodowała masowy ruch ludzi na cmentarzach zaraz po ogłoszeniu jego decyzji i jednocześnie pozbawiła możliwości sprzedaży towaru całą rzeszę Handlowców oferujących znicze i kwiaty przy cmentarzach.

Premier poinformował, że w związku z tą decyzją zostanie przygotowane wsparcie dla Handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu.

Niezależnie od działań Rządu, swojego wsparcia, już od piątku, całej branży udzielili zwykli obywatele, którzy wykupują kwiaty od ulicznych sprzedawców.

Na jakie rządowe wsparcie mogą liczyć Handlowcy?

Komunikat w sprawie wsparcia pojawił się na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Pieniądze mogą otrzymać średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa, które zgodnie z projektowanymi przepisami, poniosły straty w związku z zamknięciem cmentarzy.

ARiMR udzieli pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia.

Formalności

Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Ile pieniędzy otrzymają Handlowcy i kiedy?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie podaje aktualnie żadnych konkretnych kwot. Informuje jedynie, że:

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia. Planuje się, że  pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

W jaki sposób ARiMR odbierze kwiaty?

Agencja na swoich stronach internetowych przedstawi informacje o odbiorze chryzantem przez organizacje publiczne i pozarządowe.

Zainteresowane podmioty przygotują zgłoszenia, określając w nich liczbę kwiatów jaką chcą odebrać. Deklaracje przygotują i wyślą do 12 listopada do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów.

Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot.

Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu.

Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów.

Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady,  musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r.

Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Podstawa prawna

Nie zostało jeszcze wydane rozporządzenie w tej sprawie.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Potrzebujesz pomocy prawnej. Skontaktuj się ze mną.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts