wypadki w pracy według branży

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

0 Comments

wypadki w pracy według branży

W Polsce każdego dnia dochodzi do kilkudziesięciu wypadków przy pracy.

Wg. danych z raportu GUS (Kliknij tutaj) w 2018 r. zgłoszono 84 304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy.

Na 1000 osób pracujących blisko 7 z nich doznało wypadku w pracy i choć liczba ta zmniejsza się z każdym rokiem, nadal jest dość wysoka.  

Poszkodowani w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym stanowili 0,2% wszystkich poszkodowanych.

Najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim (po 7,88), warmińsko- mazurskim (7,59) i lubuskim (7,41). 

odszkodowania z wypadek w pracy

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w sekcjach PKD:

Górnictwo i wydobywanie (14,73),

Dostawa wody;

gospodarowanie ściekami i odpadami;

rekultywacja (14,25),

natomiast najniższe wskaźniki w sekcjach Informacja i komunikacja (1,32) oraz Pozostała działalność usługowa (1,75).

odszkodowania z wypadek w pracy

Pomimo tak dużej ilości zdarzeń, w których dochodzi do szkód pracowników ustawodawca nie objął ich należytą ochronną.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC pracodawców nie jest w Polsce obowiązkowe, jednakże coraz częściej pracodawcy korzystają z dodatkowej ochronny, która gwarantuje wypłatę odszkodowania dla pracownika poza świadczeniami z ZUS.

Coraz częściej duże zakłady przemysłowe o wysokim ryzyku wypadku w pracy,  takie jak kopalnie, huty wykupują polisy, które dają możliwość dochodzenia dodatkowych świadczeń poszkodowanemu Pracownikowi.

 

poszkodowani w wypadkach przy pracy w firmach

Na skutek wypadków przy pracy bardzo często dochodzi do utraty kończyn a więc trwałego kalectwa.

Poszkodowany pracownik nie ma możliwości powrotu do pełnej sprawności w tym również do pracy na danym stanowisku.

Świadczenia rentowe z ZUS nie są wystarczające do tego by żyć na dotychczasowym poziomie. Często nie są nawet wystarczające by egzystować.

Źródło danych: ZUS

odszkodowanie za wypadek w pracy

Co możesz zrobić gdy doznałeś wypadku w miejscu Pracy?

Jeżeli doznałeś poważnych obrażeń ciała możesz liczyć na kwoty wielokrotnie przewyższające świadczenia wypłacane przez ZUS z tytułu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Podobną ochroną objęci są bliscy Pracownika, którzy stracą na skutek wypadku przy pracy bliską im osobę.

Mogą liczyć na zadośćuczynienie,

stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,

zwrot poniesionych kosztów z tytułu przygotowania pogrzebu, wykonania nagrobka

oraz świadczenia rentowe.

Kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości należnego zadośćuczynienia i odszkodowania są takie same jak dla Poszkodowanych, którzy ucierpieli na skutek wypadku komunikacyjnego, dlatego też należne po wypadku przy pracy świadczenia mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych.

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier świadczy pomoc Pracownikom w ustalaniu należnych świadczeń po wypadkach przy pracy.  

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy uzależniona jest od okoliczności konkretnego przypadku, który wymaga analizy oraz wyliczenia wysokości należnego zadośćuczynienia, możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji.

Jesteś ofiarą wypadku w pracy?

Chcesz uzyskać odszkodowanie?

Skontaktuj się ze mną i Zamów analizę swojej sprawy.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts