Joanna Cenkier Kancelaria Radcy Prawnego w Lublinie

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach po wypadkach komunikacyjnych?

Zastanawiałeś się kiedyś na czym polega różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym jeśli rozstrzygamy to z perspektywy konsekwencji prawnych?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj poniższy artykuł.

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizja drogowa jest wykroczeniem spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w., w której pokrzywdzony doznał obrażeń poniżej 7 dni (tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu).

Co to jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy jest przestępstwem naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym z art. 177 § 1 k.k., w którym inna osoba niż kierowca na skutek wypadku tj. pokrzywdzony doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni.

Natomiast przestępstwo wypadku drogowego z art. 177 § 2 k.k. polega na tym, iż pokrzywdzony na skutek wypadku poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ale właściwie jakie to ma znaczenie?

Być może już teraz zastanawiasz się jakie to może mieć znaczenie i do czego możesz wykorzystać tą wiedzę? I Słusznie! Czas trwania uszczerbku na zdrowiu, który często jest tożsamy z czasem przebywania pacjanta w szpitalu jest podstawą do postawienia odpowiednich zarzutów sprawcy kolizji czy też wypadku a w postępowaniu cywilnym może mieć wpływ na wysokość uzyskanego odszkodowania.

Na czym polega lekki, średni i ciężki uszczerbek na zdrowiu?

 

Lekki uszczerbek na zdrowiu to wystąpienie rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała u pokrzywdzonego, które trwają krócej niż 7 dni.

 

Średni uszczerbek na zdrowiu polega na wystąpieniu u pokrzywdzonego rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała, które potrwają dłużej niż 7 dni.

 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu występuje wówczas, gdy pokrzywdzony zmarł lub doznał utraty wzroku, mowy, słuchu i zdolności płodzenia. Co więcej, za ciężki uszczerbek na zdrowiu uznaje się również:

  inne ciężkie kalectwo tj. zupełne lub bardzo znaczne ograniczenie czynności ważnego narządu. Na przykład pozbawienie jednego z parzystych narządów jak nerka, jądro czy oko.

  ciężka choroba nieuleczalna lub długotrwała – to co do zasady choroba trwająca dłużej niż 6 miesięcy. Jednakże każde obrażenia należy potraktować indywidualnie i ocenić czy choroba kwalifikuje się jako długotrwała.

  choroba realnie zagrażająca życiu – to stan, który jest poważnym zaburzeniem podstawowych czynności układów narządu np. układ oddechowy, układ krążenia. Zaburzenie w/w czynności zalicza się jako choroba, która realnie zagraża życiu, ponieważ w przypadku ustania np. układu oddechowego, konsekwencją może być zgon pokrzywdzonego.

  trwała choroba psychiczna

  całkowita lub znacznie trwała niezdolność do pracy w zawodzie

  trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

A więc Kolizja czy wypadek?

Rozróżnienie czy doszło do kolizji drogowej lub wypadku drogowego tkwi w obrażeniach ciała, których doznał pokrzywdzony na skutek zdarzenia drogowego. Czynnikiem, która rozróżnia kolizję drogową od wypadku drogowego jest czas, na jaki powstały w/w obrażenia lub rozstrój zdrowia.

 

Jeżeli pokrzywdzony doznał obrażeń lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, wówczas sprawca będzie odpowiadał ze przestępstwo spowodowania wypadu drogowego z art. 177 § 1 k.k.

 

Natomiast jeżeli pokrzywdzony doznał w/w obrażeń lub rozstroju zdrowia poniżej 7 dni, wówczas sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w.

Co grozi za wypadek drogowy?

Kierowca popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k., jeżeli inny uczestnik tego wypadku doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni (tzw. średni uszczerbek na zdrowiu).

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. grozi:

 1. Kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;

oraz

 1. Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat.

Natomiast kierowca popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 2 k.k., jeżeli inny uczestnik tego wypadku poniósł śmierć albo doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 2 k.k. grozi:

 1. Kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat;

oraz

 1. Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

Co grozi za kolizję drogową?

 

Kierowca popełnia wykroczenie spowodowania kolizji drogowej tj. spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 k.w., jeżeli inny uczestnik tej kolizji doznał obrażeń ciała poniżej 7 dni (tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu).

 

Za wykroczenie spowodowania kolizji z art. 86 § 1 k.w. grozi:

 

1.    Kara grzywny do 5.000 zł;

oraz

 

2.    Fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Kierowca popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 k.k., jeżeli inny uczestnik tego wypadku doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni (tzw. średni uszczerbek na zdrowiu), a stężenie alkoholu u kierowcy (sprawcy) wynosiło co najmniej 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu.

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 k.k. grozi:

 1. Kara pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 12 lat;

oraz

 1. Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat.

Natomiast kierowca popełnia przestępstwo spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 k.k., jeżeli inny uczestnik tego wypadku poniósł śmierć albo doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a stężenie alkoholu u kierowcy (sprawcy) wynosiło co najmniej 0,26 mg/l w wydychanym powietrzu.

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 k.k. grozi:

 1. Kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat;
 2. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych;

oraz

 1. Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego w wysokości co najmniej 10 000 zł.

Spowodowanie kolizji po alkoholu

 

Kierowca popełnia wykroczenie spowodowania kolizji drogowej po alkoholu tj. spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z art. 86 § 1 i 2 k.w., jeżeli inny uczestnik tej kolizji doznał obrażeń ciała poniżej 7 dni (tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu), a stężenie alkoholu u kierowcy (sprawcy) wynosiło między 0,10 mg/l a 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu.

 

Za spowodowanie kolizji drogowej po alkoholu grozi:

 

 1. Kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)
 2. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy za wypadek drogowy można stracić prawo jazdy?

 

Zgodnie z art. 42 § 1 k.k. Sąd może wobec sprawcy wypadku drogowego orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat jeżeli uzna, że prowadzenie pojazdów przez tą osobę będzie stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Należy zaznaczyć, iż zakaz w tym wypadku jest fakultatywny czyli Sąd może orzec zakaz prowadzenia ale nie jest do tego zobligowany.

Czy za kolizję drogową można stracić prawo jazdy?

 

W przypadku spowodowania kolizji drogowej Sąd może wobec sprawcy orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jednakże należy podkreślić, że zakaz nie jest obligatoryjny, czyli Sąd może odstąpić od wymierzenia takiego środka karnego.

Jesteś ofiarą wypadku drogowego?

Chcesz uzyskać odszkodowanie?

Skontaktuj się ze mną i Zamów analizę swojej sprawy.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply