person in white long sleeve shirt and black pants

Myślisz o rozwodzie? Sprawdź co będzie kluczowe w orzeczeniu rozwodu.

0 Comments

person in white long sleeve shirt and black pants

Małżeństwa i rozwody w Polsce

W ostatnich latach średnio na 200 tysięcy ślubów, w każdym roku przypada 70 tysięcy rozwodów, co daje nam stosunek 1/3. Statystycznie jedno na trzy małżeństwa kończy się rozwodem. 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_007_19.PDF
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_007_19.PDF

Rozwody

W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30% w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70% w wyniku śmierci współmałżonka. W latach 90. ub. wieku oraz na początku bieżącego stulecia proporcje wynosiły: niespełna 20 do ponad 80. Od kilkunastu lat notuje się ok. 65 tys. rozwodów rocznie.

Kto wnioskuje o rozwód i dlaczego?

Niezmiennie w ponad 2/3 przypadków powództwo o rozwód wnosi kobieta.

Natomiast orzeczenie rozwodu z winy żony następuje w ponad 3% przypadków (wina męża orzekana jest w 18% rozwodów), ale przeważnie sąd nie orzeka winy (ok. 74% rozwodów).

Najczęściej jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów (ponad 1/3 wszystkich rozwodów), kolejne przyczyny to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą (1/4 rozwodów) oraz alkoholizm (19%).

Przesłanki orzeczenia rozwodu.

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu przez Sąd jest stwierdzenie, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały  rozkład pożycia.

Co oznacza zupełny rozkład pożycia?

Zupełny rozkład pożycia następuje, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zaniku trzech wszelkich więzi:

  1. duchowej,
  2. fizycznej,
  3. gospodarczej

 

Jeśli więc małżonkowie nie mieszkają razem, nie współżyją i nie łączą ich już żadne więzy uczuciowe, to jest szansa na orzeczenie rozwodu.

Co oznacza trwały rozkład pożycia?

Trwały rozkład pożycia następuje, gdy możemy stwierdzić, że małżonkowie nie powrócą do wspólnego pożycia. A zatem, Sąd musi dojść do przekonania, że małżeństwo nie ma już żadnych szans na przetrwanie.

Jak długo powinien trwać stan rozkładu pożycia, aby Sąd orzekł rozwód?

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć wprost poprzez wskazanie określonej liczby miesięcy czy lat. Zawsze będzie to zależało od konkretnej spawy rozpatrywanej indywidualnie.

Najczęściej jednak, okres kilku czy kilkunastu miesięcy zaniku wszystkich trzech więzi pomiędzy małżonkami, jest wystarczający do orzeczenia rozwodu.

Łatwiej jest oczywiście wykazać, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, jeśli obie strony zgodnie chcą rozwodu.

Jeśli jednak, tylko jedna strona chce rozwodu, to wówczas ona musi udowodnić, że pomiędzy stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Czy dla orzeczenia rozwodu wystarczające jest wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia?

W pewnych sytuacjach, wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia może okazać się nie wystarczające dla orzeczenia przez Sąd rozwodu. Są to tzw. negatywne przesłanki, uniemożliwiające orzeczenie rozwodu. O nich w następnym artykule.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Chcesz wziąć rozwód? Skontaktuj się ze mną, pomogę.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts