Kobieta nosząca maskę antywirusową w sklepie z powodu pandemii koronawirusa covid19

Koniec z powoływaniem się na stan zdrowia w przypadku braku maseczki!

0 Comments

Kobieta nosząca maskę antywirusową w sklepie z powodu pandemii koronawirusa covid19

Maseczka to wybór?

Od początku Pandemii, najczęściej incydentalnie  zdarzały się przypadki osób unikających zasłaniania twarzy maseczkami.

Początkowe sprzeczne informacje płynące od rządzących wprowadziły nieco zamieszania. W pierwszych tygodniach pandemii Minister Zdrowia odradzał noszenie maseczek argumentując to ich niską skutecznością.

Część Polaków, korzystając z możliwości jakie dawała pewna furtka w dotychczasowych regulacjach, mogła zupełnie legalnie nie zasłaniać twarzy. Tą furtką były „względy zdrowotne”.

Nawet pierwszy obywatel Polski- Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu ze swoimi wyborcami stwierdził, że „nie każdy może, nie każdy lubi” je nosić, co odbiło się bardzo szerokim echem i krytyczną odpowiedzią specjalistów- lekarzy wirusologów.

Biorąc pod uwagę obecny szybki trend wzrostowy ilości nowych potwierdzonych przypadków Covid19, wszelkie sposoby ograniczenia emisji wirusa są dyskutowane w Ministerstwie Zdrowia i sukcesywnie wdrażane

 

Zmiany w zakresie zasłania ust i nosa od 8 września 2020 r.

W dniu 8 sierpnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dużo się mówi o wprowadzonych w kraju obszarach (żółty i czerwony), na których, mocą rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jednak niewiele się mówi o tym, że przedmiotowe rozporządzenie wprowadza nowe ograniczenia, nakazy i zakazy na terytorium całego kraju.

Co konkretnie zmienia się od 8 sierpnia 2020?

od dnia 8 sierpnia 2020 r. zmieniły się regulacje w zakresie zakrywania ust i nosa.

W jakich miejscach należy zasłaniać usta i nos?

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 • na drogach i placach,
 • na terenie cmentarzy,
 • parków,
 • zieleńców,
 • promenad, bulwarów,
 • ogrodów botanicznych,
 • ogrodów zabytkowych,
 • plaż,
 • miejsc postoju pojazdów,
 • parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych

Chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób,

3. W zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • wychowania,
 • opieki zdrowotnej,
 • społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
 • za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

4. W obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

5. W kościele, na cmentarzu.

Kiedy i kto nie musi zasłaniać ust i nosa?

 1. Osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

I tu jest ZMIANA następująca od dnia 8 sierpnia 2020 r., bowiem zostało zlikwidowane zwolnienie z obowiązku zasłaniania ust i nosa ze względu na stan zdrowia.

Dotychczas, osoby które miały jakiekolwiek problemy górnych dróg oddechowych, astmę, problemy kardiologiczne czy jakiekolwiek inne problemy zdrowotne uniemożliwiające zasłanianie ust i nosa, mogły tego nie robić, powołując się przy tym na przeciwskazania ze względu na stan zdrowia, posiadając zaświadczenie bądź nie.

Od dnia 8 sierpnia 2020 r. jedynie całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa stanowią usprawiedliwienie. I żadne zaświadczenie nie pomoże.

Ponadto:

2.  w samochodzie gdy jest jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do 4 r.ż. albo osoby wspólnie zamieszkujące,

3.  dziecko do 4 r.ż.,

4.  osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osób wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

5.  kierowcy autobusów, tramwajów, taksówkarze, jeżeli zapewnią oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

6.  księża podczas sprawowania mszy;

7.  żołnierze wykonujący zadania służbowe,

8. sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiającej sport,

9. na terenie lasu;

10. podczas jazdy konnej;

11. podczas zawierania małżeństwa,

Kiedy możemy odkryć usta i nos?

 1. Podczas komunikowania się osobą głuchą lub głuchoniemą,
 2. Podczas spożywania posiłków, napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, pociągu,
 3. Podczas świadczenia usług, gdy jest to niezbędne, np. u dentysty,
 4. Podczas identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts