woman in green and white stripe shirt covering her face with white mask

Kwarantanna – ważne zmiany od 3 listopada 2020 r.

0 Comments

coronavirus

Kwarantanna – ważne zmiany od 3 listopada 2020 r.

Od 3 listopada 2020 r. weszły w życie nowe, uproszczone zasady kierowania osób na kwarantannę.

Kwarantanna bez decyzji sanepidu

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 3 listopada 2020 r. obowiązkowa jest kwarantanna dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą zakażoną koronawirusem.

„Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której
stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w
kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni
od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub
zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”

Co to w praktyce oznacza?

Jeśli zamieszkujesz z osobą zakażoną, zostajesz objęty kwarantanną automatycznie. Nie wydaje się decyzji inspekcji sanitarnej.

Uwaga!
Objęty jesteś kwarantanną od dnia uzyskania przez chorego domownika testu potwierdzającego zakażenie koronawirusem i trwa ona do upływu 7 dni od dnia
zakończenia przez niego izolacji.

Ustna informacja o kwarantannie

O objęciu kwarantanną możesz zostać poinformowany ustnie, telefonicznie bądź mailowo.
Możesz również dostać automatyczne powiadomienie o nałożeniu kwarantanny z nr +48 22 10 43 705.

Podstawa do wypłaty pieniędzy za czas kwarantanny?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wynagrodzenie  lub świadczenia w związku z nałożoną kwarantanną przysługują na podstawie oświadczenia przedstawionemu pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty.

Pamiętaj!

Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny powinno zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL, informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia, dane o osobach zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, z osobą u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Opiekujesz się dzieckiem objętym na kwarantannie?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego dla osoby opiekującej się objętym kwarantanną dzieckiem lub inną osobą bliską jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Podstaw prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Potrzebujesz pomocy prawnej. Skontaktuj się ze mną.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts