zasiłek opiekuńczy

Kiedy i na jakich warunkach wróci zasiłek opiekuńczy?

zasiłek opiekuńczy

Co z tym zasiłkiem opiekuńczym?

Z dniem 26 lipca 2020 r. skończył się dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z którego mogli korzystać rodzice którzy musieli zaopiekować się dzieckiem w czasie, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone.

Wczoraj, na konferencji prasowej, Minister Zdrowia Marlena Maląg, poinformowała, że od 1 września 2020 r. powróci dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

  1. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,

oraz

  1. w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Komu będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Od kiedy do kiedy będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Na chwilę obecną dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać od 1 września 2020 r. do 20 września 2020 r. Niewykluczone, że będzie on przedłużony. Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Procedura przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ma pozostać bez zmian.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wynosi on 80 % wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Niezależnie od możliwości korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 01 września 2020 r., przypominam, że istnieje również możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych (zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), o którym w następnym wpisie.

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Polub profil na Facebooku i otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, bądź złożyłaś taki wniosek, a pomimo wszystko zostałaś zwolniona, napisz do mnie!

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply