co mi się należy? karta dużej rodziny

Co mi się należy od Państwa? Cz-6. Karta Dużej Rodziny.

co mi się należy? karta dużej rodziny

Co mi się należy od Państwa? Część 6 – Karta Dużej Rodziny

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

1
Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Świadczenie niepieniężne, uprawniające do zniżek.

2
Co zyskasz posiadając Kartę Dużej Rodziny?

– ulgę na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (rodzicom i małżonkom  będzie przysługiwać 37% zniżki na bilet jednorazowy oraz 49% na bilet miesięczny)

– zniżkę na opłacie za wystawienie paszportu (rodzice i małżonkowie – zniżka 50%, dzieci – 75%)

– bezpłatne wejście na teren wszystkich parków narodowych w Polsce

– ponadto, Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

3
Komu przysługuje?

Rodzinom wielodzietnym, posiadającym co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu, bez względu na wiek.

4
Kto może ją otrzymać?
 • Ojciec i matka,
 • Macocha lub ojczym,
 • Dzieci,
 • Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci !

5
Kto nie może otrzymać?

Rodzice pozbawieni w stosunku do co najmniej trojga dzieciwładzy rodzicielskiej oraz rodzice ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

6
Czy uzyskanie karty jest uzależnione od dochodu?

Nie, dochody nie mają znaczenia. Głównym warunkiem otrzymania karty jest posiadanie min. 3 dzieci.

7
W jaki sposób ją uzyskać?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na wniosek. Wzór wniosku znajdziesz na stronie Ministerstwa

8
Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Emp@tia. W przypadku skorzystania z formy elektronicznej należy posiadać podpis elektroniczny bądź bezpłatny profil zaufany.

9
Jakie dokumenty będą potrzebne?

Wniosek – link powyżej,

Dodatkowo:

Ojciec i Matka

– oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

– dowód osobisty lub paszport – jeśli nie mają numeru PESEL,

Macocha i Ojczym (małżonek jednego z rodziców) – jeśli nie mają numeru PESEL

 – dowód osobisty lub paszport,

– akt małżeństwa,

Dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL)

– akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,

Dzieci powyżej 18 lat

– dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),

– oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach,

Dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat

 – dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),

Dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka

– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

Osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

– oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

Cudzoziemiec

– dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenie na pobyt w kraju.
10
W jakiej formie wydawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta może zostać wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej. Wybór zależny jest od formy wskazanej we wniosku.

11
Czy za wydanie Karty Dużej Rodziny należy coś płacić?
 • Nie, usługa wydania karty jest bezpłatna.
 • Duplikat Karty kosztuje 9,56 zł.
 • Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną, a masz już Kartę plastikową, lub składasz wniosek o Kartę plastikową, a masz już Kartę mobilną (czyli zamawiasz drugą formę Karty) zapłacisz 9,21 zł.
12
Jak długo czeka się na wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wniosek powinien zostać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

13
Jako korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Aby skorzystać ze zniżki należy pokazać swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z karty osobno.

14
Gdzie można skorzystać Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, które oferują zniżki na Kartę Dużej Rodziny są oznaczone specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

15
Jak mogę znaleźć miejsca które oferują zniżki na Kartę Dużej Rodziny?

Pod tym linkiem platformy Empatia znajdziesz wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 

16
Czy z Karty Dużej Rodziny można korzystać na telefonie?

Tak, niezbędne do tego jest pobranie aplikacji mKDR.

W aplikacji mKDR:

 • wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),
 • łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek – po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,
 • dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś,
 • stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny,
 • dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.
17
Jak długo ważna jest Karta Dużej Rodziny?

W przypadku:

 • rodziców – na całe ich życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.).

Koniec części szóstej.

Już niebawem kolejny artykuł z serii „50 świadczeń socjalnych”. 

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply