świadczenie za życiem

Co mi się należy od Państwa? Cz. 5. „Za życiem”.

co mi się należy od państwa

Co mi się należy od Państwa? 

Część 5 – „Za życiem”

To jest kolejna część artykułu dotyczącego świadczeń socjalnych w Polsce. 

Jeśli chcesz możesz szybko przejść do kolejnych części klikając poniżej.

Komu przysługuje?

Matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód

Jaka kwota przysługuje?

4.000 zł jednorazowo

Jakie jest kryterium przyznania świadczenia?

Urodzenie żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie lekarza o ciężkim lub nieodwracalnym upośledzeniu albo nieodwracalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kobieta musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko)

Czy świadczenie uzależnione jest od dochodu?

Nie, świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód w rodzinie.

W jaki sposób je uzyskać?

Świadczenie przyznawane jest na wniosek.

Kiedy należy złożyć wniosek?

W terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Co jeśli złożę wniosek po terminie?

Wniosek nie zostanie rozpoznany.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych.

Jak potwierdzić pozostawanie pod opieką medyczną przed 10 tygodniem ciąży?

Zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położoną

Jak potwierdzić, że dziecko urodziło się z ciężkim lub nieodwracalnym upośledzeniem albo nieodwracalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu?

Zaświadczeniem lekarza posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Czy kwotę 4.000 z wlicza się do dochodu?

Nie.

Co więcej?

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oprócz jednorazowego świadczenia finansowego o którym powyżej, gwarantuje również szereg innych form wsparcia dla kobiet w ciąży i i rodzin, takich jak:

  • zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
  • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
  • zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, i innych.

Błąd lekarski?

Tymczasem, jeśli uważasz, że w trakcie prowadzonej ciąży bądź porodu popełniono błędy, pamiętaj, że może Ci się należeć również odszkodowanie za błąd medyczny, o czym więcej pisałam w tym artykule

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2019 r., poz. 473)

Koniec części piątej.

Już niebawem kolejny artykuł z serii „50 świadczeń socjalnych”. 

Przejdź do poprzedniej lub kolejnej cześci cyklu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply