odszkodowanie

Co powinieneś wiedzieć o błędach medycznych i co przysługuje Ci jako pacjentowi?

0 Comments

odszkodowanie

Błąd medyczny, zgodnie z definicją to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, stomatologa, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta.

Jednak dla kogoś kto go doświadczył może być po prostu życiową tragedią, która realnie wpływa na jakość dalszego życia lub sprawia, że pozostajemy bez bliskich, ważnych dla Nas osób.

Jeśli jesteś pośrednią lub bezpośrednią ofiarą błędu medycznego powinieneś przede wszystkim znać swoje prawa i wiedzieć jakie masz możliwości w tej trudnej sytuacji.

Zacznijmy od kilku podstawowych kwestii…

Wyróżniamy 4 rodzaje błędu medycznego:

1. Błąd decyzyjny – polegający na wystawieniu nieprawidłowej diagnozy i nieprawidłowego leczenia pacjenta.

2. Błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja procedury medycznej.

3. Błąd organizacyjny – związany z organizowaniem świadczeń zdrowotnych np. w postaci niewłaściwego zaplanowania obsady dyżurów.

4. Błąd opiniodawczy – związany z wydawaniem orzeczeń lekarskich i opinii niezgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i doktryną opiniodawczą.

 

Te 4 kategorie błędów medycznych są najczęstszą przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak:

  • Trwała niezdolność do pracy
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu
  • Śmierć
  • Wydatki związane z zakupem leków, wizytami lekarskimi, badaniami, rehabilitacją, kosztami dojazdów czy przystosowania swojego otoczenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Co w takiej sytuacji możesz zrobić?

Bez względu na odpowiedzialność karną sprawcy lub współwinnego błędu medycznego, w przypadku każdego błędu medycznego możesz domagać się swoich praw w postępowaniu przed sądami cywilnymi czy też w postępowaniu polubownym- przed sądowym. 

Zdecydowanie najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty, który wybierze odpowiedni scenariusz postępowania dla tej konkretnej sprawy, określi wysokość roszczenia, opracuje stosowne dokumenty, wnioski, pozwy, przeprowadzi negocjacje ze stroną przeciwną a w ostateczności również będzie reprezentować Twoje interesy w sądzie.

Zwłaszcza ostatni element może być tutaj kluczowy i decydujący o wyborze partnera do współpracy przy uzyskaniu odszkodowania.

 

Dlaczego warto dobrze przemyśleć kwestie doboru partnera do współpracy w tym zakresie?

Twoje interesy przed sądami powszechnymi może reprezentować jedynie Radca Prawny lub Adwokat posiadający ważny wpis na listę Radców/Adwokatów. 

Na rynku Odszkodowań funkcjonuje wiele firm zajmujących się tym tematem. Większość z nich prowadzi sprawy do etapu przed sądowego. Na tym etapie dochodzi do zawarcia ugody, na warunkach bardziej lub mniej satysfakcjonujących, nawet jeśli istnieje spora szansa na uzyskanie przed sądem wyższego odszkodowania.

W takiej sytuacji Twój reprezentant jakim jest firma odszkodowawcza może zatrudnić Radce Prawnego, bądź po prostu zrezygnować z dochodzenia wyższych odszkodowań. W najlepszym przypadku na pewno spowoduje to zwiększenie kosztów pozyskania odszkodowania.

Radca Prawny reprezentujący Twoje interesy ma pełne kompetencje i prawa do wywalczenia najlepszego możliwego odszkodowania, wykorzystując do tego celu wszelkie możliwe środki.

Jakie Świadczenia przysługują osobie poszkodowanej na skutek błędu medycznego? 

• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

• Odszkodowanie, które na celu ma zrekompensować rzeczywiste straty poniesione przez pokrzywdzonego, m.in. koszty zakupu leków, wizyt lekarskich, wykonanie odpłatnych badań, rehabilitacji, koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego.

• Renty na zwiększone potrzeby – obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki związane z leczeniem,

• Renty z tytułu utraty zdolności do pracy czy widoków na przyszłość.

Jak długo trwają sprawy o odszkodowania i jaki jest ich finał?

Znacząca część spraw dotyczących odszkodowań znajduje swój finał w postępowaniu przed sądowym, co oznacza znacznie szybsze uznanie roszczeń przez ubezpieczyciela lub winnego błędu medycznego. Dzięki temu osoba poszkodowana może liczyć na szybką wypłatę, najczęściej wysokiego odszkodowania z OC winnego blędu medycznego.

Doświadczyłeś błedu medycznego?

Skontaktuj się ze mną i Zamów analizę swojej sprawy.

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts