odszkodowania

5 mitów dotyczących odszkodowań

0 Comments

odszkodowania

5 mitów dotyczących odszkodowań

To firma ubezpieczeniowa decyduje
1

Faktem jest, że polskie prawo nie przewiduje zadośćuczynienia w stałej określonej kwocie, tak jak ma to miejsce w regulacjach kilku Państw europejskich, takich jak Czechy i Hiszpania.

W polskim prawie wysokość zadośćuczynienia ustala Sąd.

Najczęściej popełnianie błędy na tym etapie:

Poszkodowani bardzo często ufają firmom ubezpieczeniowym i ich ocenom. Kiedy dowiadują się, że nie przysługuje im odszkodowanie nie próbują odwoływać się od tych decyzji a bez wsparcia Radcy Prawnego, często nawet nie wiedzą, że mogą dochodzić swoich praw w sądzie.

Z drugiej strony, nierzadko firmy specjalizujące się w odszkodowaniach, które nie posiadają w swoich szeregach Radców Prawnych nie chcą kontynuować takich spraw na drodze sądowej i zwyczajnie nie proponują tego swoim Klientom.

Zdarza się również zupełnie odwrotna sytuacja, w której Radcy Prawni od razu kierują sprawę do sądu bez wykorzystania wcześniej przed sądowej próby likwidacji szkody i uzgodnienia wysokości odszkodowania z firmą ubezpieczeniową. Skutkiem tego może być długoletnia sprawa sądowa i uzyskanie odszkodowania po 3 latach, zamiast po 3 miesiącach.

Odszkodowanie jest uczciwe
2

Bardzo często zdarza się, że w toku procesu likwidacji szkody a konkretnie wymiany pism pomiędzy kancelarią prawną a ubezpieczycielem, świadczenia są rażąco zaniżane.

Oczywiście, nie ma co ukrywać, że jest to w interesie firmy ubezpieczeniowej by odszkodowanie było jak najniższe.

Kilka firm ubezpieczeniowych w swoich decyzjach bardzo często stosuje te same kwoty podczas pierwszej wyceny odszkodowania albo stwierdza, że jakiemuś członkowi rodziny nie należy się odszkodowanie (np. rodzicom). 

Jak uzyskać uczciwe odszkodowanie?

Na etapie przedsądowej likwidacji szkody kiedy trwają rozmowy z ubezpieczycielem, można próbować w drodze negocjacji uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. 

Często, choć nie jest to regułą, trzecia propozycja firmy ubezpieczeniowej jest ich ostateczną i więcej można uzyskać już tylko na drodze sądowej. 

Decyzja jest ostateczna
3

Czy decyzja zakładu ubezpieczeń jest ostateczna?

Czy roszczenia zawsze trzeba kierować na drogę postępowania sądowego?

Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi NIE! 

Co zrobić kiedy zakład ubezpieczeń odmawia odszkodowania czy zadośćuczynienia?

Wskazówką może być tu sposób określania wysokości odszkodowania przez polskie Sądy, które często w pierwszej kolejności badają relacje jakie łączyły pokrzywdzonych ze zmarłym tragicznie członkiem rodziny.

Normą są oczywiście prawidłowe relacje na linii ojciec, matka a dziecko. Są też jednak rodziny, w których trudno mówić o matczynej czy ojcowskiej miłości.

Zatem niezbędne będzie udowodnienie bliskiej relacji ze zmarłą osobą i można to oczywiście zrobić na etapie sądowym, ale również na etapie weryfikacji sprawy przez firmę ubezpieczeniową na drodze odwołania od ich pierwszej decyzji. 

Kwoty odszkodowań są zbliżone
4

W rzeczywistości rozrzut pomiędzy najniższymi odszkodowaniami a tymi najwyższymi jest ogromny.

Ważnym aspektem jest tutaj wiek zmarłego.

Analiza wyroków sądowych, czy decyzji zakładów ubezpieczeniowych pokazuje, że inne kwoty otrzymają rodzice kilkuletniego dziecka, a inne rodzice dziecka dorosłego, w pełni samodzielnego, które posiada już własną rodzinę.

Najczęściej w pierwszym przypadku kwoty są znacząco wyższe.

 

Co zrobić by podwyższyć kwotę odszkodowania?

Podobnie jak w przypadku samej zasadności wypłaty odszkodowania, podobnie w przypadku jego wysokości istotna jest kwestia dotycząca przeżyć osoby bliskiej.

Sąd, czy też wcześniej ubezpieczyciel będzie rozstrzygać w jaki sposób śmierć wpłynęła na życie osoby poszkodowanej.

Czy w związku ze zdarzeniem korzysta z pomocy specjalistów, przyjmuje leki?

Czy potrafiła zaadaptować się w nowych warunkach?  

Dlatego w toku postępowania ważne są wszystkie dowody, dotyczące relacji łączących Zmarłego i osoby poszkodowane z jego rodziny.

Na wyższe odszkodowanie może również liczyć osoba, która w toku postępowania jest w stanie udowodnić, że jego sytuacja materialna znacząco pogorszyła się po śmierci członka rodziny.

 

Po 3 latach sprawa się przedawnia
5

Co do zasady roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

3 lata  nie biegną zatem od momentu faktycznego zdarzenia lecz od momentu, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o nim i poznała sprawcę.

Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od momentu wystąpienia zdarzenia.

Są pewne wyjątkowe sytuacje, w których termin może być znacząco wydłużony bo aż do 20 lat.

Są to sytuacje, w których doszło do zbrodni lub występku.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się ze mną i Zamów poradę prawną

Joanna Cenkier 

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cenkier

Skontaktuj się z nami.

Udostępnij

Leave a Reply

Related Posts